ZDRAVSTVENA NJEGA

Zdravstvena njega uključuje prevenciju, medicinsku rehabilitaciju i liječenje, a njenu efikasnost garantuju naučno dokazana ljekovita svojstva  termomineralne vode Terme Laktaši, dugogodiše iskustvo,  savremena oprema i kvalifikovani kadar.

Hidroterapija


  biserni izvor
  biserna kada
  četvoroćelijske galvanske kupke
  hidomasažne kade
  individualna podvodna masaža

Elektroterapija


  interferentne struje
  ultra-reiz/ultraodražajne struje
  pravougaoni impulsi
  eksponencijalne struje
  SP (Schwelstorm) struje
  galvanske struje
  elektroforeza sa primjenom medikamenata
  dijadinamske struje
  TENS

Mehanoterapija


  opšta manuelna masaža
  opšta medicinska masaža
  parcijalna medicinska masaža
  lokalna medicinska masaža

Magnetoterapija


  magnet

Termoterapija


  krioterapija

Sonoterapija


  ultrazvuk

Kineziterapija


  kinezi-vježbe individualne
  kinezi-vježbe grupne
  hidro-kinezi

Ostale medicinske usluge


  pregled doktora
  mjerenje krvnog pritiska
  mjerešnje šećera u krvi
  davanje intramuskularne injekcije sa lijekom
  davanje infuzije

Posebne ponude

Scroll Up