btn

Posebne ponude

Mato Obradović – SUH Osijek

5stars

Otišli smo iz Laktaša sa ponovnom velikom željom za povratkom, jer smo od prvog momenta na svakom koraku osjećali domaću atmosferu – svi smo se znali po imenima, i osoblje i mi.
Terme Laktaši dolazimo i 2016. godine!

Terme Laktaši

Termomineralna voda Terme Laktaši poznata je po svojim ljekovitim svojstvima i blagotvornim efektima na ljudsko zdravlje još od antičkih (rimskih) vremena. Moderni razvoj i eksplotacija započinju 1930. Banja Laktaši posjeduje:

  • Tradicionalne banjske bazene
  • Hotel San
  • Moderni kompleks vanjskih bazena
  • Park prirode
  • Sportske terene

Udaljenost do:

  • međunarodnog aerodroma Banjaluka je 10 km
  • autoputa Banja Luka-Gradiška (E661) je 3 km
  • Grada Banja Luke je 21 km.

Ljekovita svojstva vode

Termomineralna voda Terme Laktaši se koristi za liječenje bolesti lokomotornog sistema, kardiovaskularnih bolesti, bolesti očiju, nervnih poremećaja, za tretman gerijatrijskih bolesti, kao i za rekreaciju i turističke svrhe.


Ljekovita voda Terme Laktaši pripada kategoriji kalcijum magnezijum hidrokarbonatnih ugljenokiselih oligomineralnih homeotermi, temperature od 30-40C. U anionsko-kationskom sastavu dominiraju joni kalcijuma i magnezijuma (koji su veoma  značajni za ljudski organizam), kao i hidrokarbonatni joni. Dodatni kvalitet predstavlja količinarastvorenog ugljen-dioksida (CO2) od 1.25 g/l.

VIŠE